Proje Yönetimi

  • Proje planlama
  • Ekip oluşturulması
  • Zaman ve kaynak yönetimi
  • Risk yönetimi
  • Bilgi ve iletişim yönetimi
  • Kalite yönetimi

Armoni, hedefe yönelik tasarlanan ve bir dizi aşamadan oluşan proje gereksinimlerini karşılamak için bilgi, beceri, araç ve teknikleri, ulusal ve uluslararası  edinilmiş tecrübeler çerçevesinde uygulayarak eşsiz bir yönetim hizmeti sunmaktadır.