Raporlama

  • Pazar araştırması
  • Durum tespit raporu
  • Kuyu lokasyon seçim raporu
  • Resmi raporların içerik danışmanlığı

Raporlama hizmetleri, yöneticilere ışık tutması amacı ile, belirli bir konu hakkında yüksek düzeyde nitelikli bilgiyi bir araya getirerek anlaşılır bir dilde sunmaktadır. Ek olarak çeşitli Devlet organları tarafından talep edilen resmi raporların içeriğine yönelik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.